Witamy na stronie https://plinko-gamer.org/pl/!

Niniejszy regulamin określa zasady i przepisy dotyczące korzystania ze strony internetowej https://plinko-gamer.org/ znajdującej się pod adresem https://plinko-gamer.org/pl/.

Odwiedzając tę witrynę, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania z witryny https://plinko-gamer.org/, chyba że zgadzasz się zaakceptować wszystkie warunki określone na tej stronie.

W niniejszym Regulaminie, Oświadczeniu o ochronie prywatności i Informacji o wyłączeniu odpowiedzialności oraz we wszystkich Umowach zastosowanie ma następująca terminologia: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnosi się do Ciebie, osoby uzyskującej dostęp do tej strony i wyrażającej zgodę na warunki Spółki. „Spółka”, „My”, „Nas”, „Nas”, „Nasz” i „Nas” odnosi się do naszej Spółki. „Strona”, „Strony” lub „My” odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas. Wszystkie terminy odnoszą się do oferty, akceptacji i uwzględnienia płatności niezbędnych do przeprowadzenia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w związku ze świadczeniem wspomnianych usług na rzecz Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa holenderskiego i z zastrzeżeniem tych przepisów. Wszelkie użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkiej litery i/lub on/ona lub oni, będzie traktowane zamiennie, a zatem jako odnoszące się do tej samej rzeczy.

Pliki cookie

Używamy plików cookie. Wchodząc na stronę https://plinko-gamer.org/ wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką Prywatności https://plinko-gamer.org/.

Większość interaktywnych stron internetowych wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika przy każdej wizycie. Pliki cookie są używane przez naszą witrynę internetową w celu zapewnienia funkcjonalności w niektórych obszarach, aby ułatwić odwiedzanie naszej witryny. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych/reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja

O ile nie określono inaczej, https://plinko-gamer.org/ i/lub jego licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na https://plinko-gamer.org/. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Użytkownik może uzyskać dostęp do tej witryny https://plinko-gamer.org/ na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Zabronione:

 • Ponowne publikowanie materiałów ze strony https://plinko-gamer.org/
 • Sprzedawać, wynajmować lub udzielać sublicencji na materiały ze strony https://plinko-gamer.org/.
 • Powielanie, duplikowanie lub kopiowanie materiałów ze strony https://plinko-gamer.org/.
 • Redystrybucji treści ze strony https://plinko-gamer.org/

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

Części tej witryny zapewniają użytkownikom możliwość publikowania i dzielenia się opiniami i informacjami w określonych obszarach witryny. https://plinko-gamer.org/ nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda komentarzy przed ich pojawieniem się na stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii przedstawicieli i/lub podmiotów stowarzyszonych https://plinko-gamer.org/,its. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która je opublikowała. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, https://plinko-gamer.org/ nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku wykorzystania i/lub opublikowania i/lub pojawienia się Komentarzy na tej stronie.

https://plinko-gamer.org/ zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy i usuwania wszelkich Komentarzy, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszające niniejszy Regulamin.

Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że

 • Użytkownik ma prawo do zamieszczania Komentarzy na naszej stronie internetowej i posiada wszelkie niezbędne do tego licencje i zgody;
 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;
 • Komentarze nie zawierają zniesławiających, oszczerczych, obscenicznych, nieprzyzwoitych lub innych niezgodnych z prawem materiałów, które stanowią naruszenie prywatności.
 • Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania działalności gospodarczej lub zwyczajów ani do reprezentowania działalności komercyjnej lub nielegalnej.

Użytkownik niniejszym udziela https://plinko-gamer.org/ niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych osób do wykorzystywania, powielania i edytowania wszelkich jego Komentarzy we wszelkich formach, formatach i mediach.

Hiperłącza do naszych treści

Następujące organizacje mogą umieszczać linki do naszej witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Agencje rządowe;
 • Wyszukiwarki;
 • organizacje informacyjne;
 • Dystrybutorzy katalogów online mogą umieszczać linki do naszej witryny w taki sam sposób, w jaki umieszczają linki do witryn innych firm znajdujących się na liście; oraz
 • Akredytowane firmy w całym systemie, z wyjątkiem fundraiserów non-profit, charytatywnych centrów handlowych i charytatywnych grup fundraisingowych, które nie mogą umieszczać hiperłączy do naszej witryny.

Organizacje te mogą umieszczać łącza do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji w Witrynie, pod warunkiem, że łącze: (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywego sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony odsyłającej i jej produktów i/lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony internetowej strony odsyłającej.

Możemy przeglądać i zatwierdzać inne wnioski o referencje od następujących typów organizacji:

 • dobrze znane źródła informacji konsumenckich i/lub biznesowych;
 • witryny społeczności dot.com;
 • stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne
 • dystrybutorzy katalogów online;
 • portale internetowe;
 • firmy księgowe, prawne i konsultingowe; oraz
 • instytucje edukacyjne i stowarzyszenia handlowe.

Zatwierdzimy prośby o link od tych organizacji, jeśli stwierdzimy, że: (a) link nie tworzy niekorzystnego wrażenia o nas lub naszych akredytowanych firmach; (b) organizacja nie ma negatywnych recenzji na nasz temat; (c) korzyść dla nas z widoczności hiperłącza rekompensuje brak https://plinko-gamer.org/; oraz (d) link znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobie.

Organizacje te mogą umieszczać odnośniki do naszej strony głównej, o ile odnośnik ten (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie sugeruje sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony linkującej i jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony internetowej strony linkującej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w paragrafie 2 powyżej i jesteś zainteresowany linkowaniem do naszej strony, musisz nas o tym poinformować, wysyłając wiadomość e-mail na adres https://plinko-gamer.org/. Prosimy o podanie imienia i nazwiska, nazwy organizacji, danych kontaktowych, a także adresu URL witryny, listy wszystkich adresów URL, z których użytkownik zamierza utworzyć łącza do naszej witryny, oraz listy adresów URL naszej witryny, do których użytkownik chciałby utworzyć łącza. Na odpowiedź należy poczekać 2-3 tygodnie.

Zatwierdzone organizacje mogą umieszczać hiperłącza do naszej Witryny w następujący sposób:

 • Używając nazwy naszej firmy; lub
 • Używając ujednoliconego lokalizatora zasobów dla strony odsyłającej; lub
 • Korzystając z dowolnego innego opisu naszej połączonej witryny, który ma sens w kontekście i formacie treści w witrynie strony odsyłającej.

Używanie logo https://plinko-gamer.org/ lub innych elementów graficznych do linkowania jest niedozwolone bez umowy licencyjnej na znak towarowy.

Ramki iFrame

Bez uprzedniej zgody i pisemnego upoważnienia użytkownik nie może tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej Witryny.

Odpowiedzialność za treści

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści pojawiające się w Witrynie użytkownika. Użytkownik zgadza się bronić i zabezpieczać nas przed wszelkimi roszczeniami zgłoszonymi w jego Witrynie. W żadnej Witrynie nie mogą pojawiać się linki, które mogą być interpretowane jako zniesławiające, obsceniczne lub przestępcze, lub które naruszają, w inny sposób naruszają lub promują naruszenie lub inne naruszenie praw osób trzecich.

Prywatność użytkownika

Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności.

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania od użytkownika usunięcia wszystkich linków lub dowolnego konkretnego linku do naszej Witryny. Użytkownik zgadza się natychmiast usunąć wszystkie łącza do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad dotyczących linków w dowolnym momencie. Łącząc się z naszą Witryną przez cały czas, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków.

Usuwanie linków z naszej Witryny

Jeśli użytkownik znajdzie w naszej Witrynie łącze, które z jakiegokolwiek powodu jest obraźliwe, może w dowolnym momencie skontaktować się z nami, aby je zgłosić. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani nie odpowiemy bezpośrednio użytkownikowi.

Nie gwarantujemy, że informacje na tej stronie są poprawne, ani nie gwarantujemy ich kompletności lub dokładności; nie obiecujemy również, że strona będzie nadal dostępna lub że materiały na stronie będą aktualizowane.

Wyłączenie odpowiedzialności

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki związane z naszą witryną internetową i korzystaniem z niej. Żadne z postanowień niniejszego wyłączenia odpowiedzialności nie będzie

 • ograniczać lub wyłączać naszej lub użytkownika odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała;
 • ograniczyć lub wykluczyć naszą lub użytkownika odpowiedzialność za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;
 • ograniczać naszej lub użytkownika odpowiedzialności w jakikolwiek sposób niedozwolony przez obowiązujące prawo; lub
 • wyłączać jakiejkolwiek naszej lub użytkownika odpowiedzialności, która nie może zostać wyłączona na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w tej sekcji i w innych miejscach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) podlegają poprzedniemu akapitowi; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego i naruszenia obowiązków ustawowych.

Dopóki strona internetowa (https://plinko-gamer.org/) oraz zawarte na niej informacje i usługi są udostępniane bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.